Regulamin

Regulamin Mistrzostw Polski w rowerowym Enduro.
„Enduro Trophy” edycja 1
14 czerwca 2015 – ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

 

 

I. Cele zawodów
- wyłonienie Mistrzów Polski w rowerowym ENDURO w kategorii: mężczyźni open, kobiety open, mastersi,
– popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce,
– promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych
,- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
– kontynuowanie nowych trendów w organizacji zawodów Enduro Polsce.

II. Nazwa zawodów
Mistrzostwa Polski w rowerowym Enduro  14. czerwca 2015 – ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

III. Organizator i biuro zawodów
„Horizon Five”; ul. Czołgistów 34A;  43-300 Bielsko-Biała; NIP: 547-201-95-29
Dyrektor zawodów: Paweł Pyc, telefon 664 010 466; info@endurotrophy.pl,
Sędzia Główny: Rafał Stasiak, telefon 694 712 698, ravo07@wp.pl.
Komisarz 2: Magdalena Szymańska, telefon 505 106 589, mada.sz6@wp.pl,
Komisarz 3: Henryk Kaczmarek, telefon 501 283 553, domchem@poczta.onet.pl,

Oficjalna strona internetowa: www.endurotrophy.pl,
Oficjalne forum zawodów: www.endurotrophy.pl/forum
Biuro zawodów w  czynne będzie 13 czerwca w godz. 18 – 20 oraz 14 czerwca przy kolejce gondolowej „Ski & Sun” na Stóg Izerski w Świeradowie-Zdroju przy ul. Źródlanej 7 w godz.7.30 – 9.00.

IV. Kategorie
Na zawodach będą następujące kategorie
1. Zawodnicy z ważną licencją PZKol:
– Elita (mężczyźni w wieku 17 lat i starsi),
– Mastersi (mężczyźni w wieku 30 lat i starsi),
– Kobiety OPEN (z roczników 1998 i starsze).
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną oficjalnymi Mistrzami Polski w rowerowym Enduro.

2. Zawodnicy bez ważnej licencji PZKol:
– Elita (mężczyźni z roczników 1998-1976),
– Hardtail (zawodnicy startujący na rowerze typu hardtail – bez tylnej amortyzacji),
– Masters (mężczyźni z rocznika 1975 i starsi),
– Kobiety.

V. Warunki uczestnictwa w zawodach
1. Uczestnikiem zawodów może być osoba pełnoletnia bądź osoba, która ukończyła 17 rok życia i przedstawi pisemną zgodę prawnych opiekunów na start.
2. Uczestnik zawodów musi spełnić następujące warunki:
– dokona rejestracji za pomocą formularza on- line stronie firmy Sport-Timing ( www.sport-timing.pl) lub poprzez osobiste zgłoszenie w Biurze Zawodów,
– dokona opłaty startowej przelewem na konto Organizatora lub osobiście w Biurze Zawodów,
– akceptuje klauzulę Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym on- line lub złożenie podpisu na stosownym dokumencie w Biurze Zawodów.

VI. Opłata startowa
1. Wysokość opłaty startowej dla zawodników nielicencjonowanych, płatnej gotówką przy osobistym zgłoszeniu w Biurze Zawodów w przeddzień lub w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem, wynosi 120 zł.
2. W przypadku zarejestrowania się on-line przed zawodami i wpływu środków na konto Organizatora najpóźniej 2 dni przed zawodami (piątek), zawodnik nielicencjonowany otrzymuje rabat w wysokości 30 zł – opłata wynosi w takim przypadku 90 zł.
3. Opłata startowa zawodników licencjonowanych zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego wynosi 16 złotych + wprowadzona jest dodatkowa dopłata związana z kosztami Organizatora (ubezpieczenia, ratownicy + lekarz, elektroniczny pomiar czasu, medale i nagrody rzeczowe) w wysokości 74 złotych co w sumie daje kwotę 90 zlotych za uczestnictwo w zawodach niezależnie od daty wpływu opłaty na konto Organizatora lub osobiście w Biurze Zawodów.
4. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych oraz internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
6. Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach.

Opłatę startową w formie przelewu należy dokonywać na poniższe konto: 14 2490 0005 0000 4500 6461 3863 (Alior Bank) „Horizon Five” ul. Czołgistów 34a  43-300 Bielsko Biała W tytule przelewu należy podać: – imię i nazwisko zawodnika, – nazwę zawodów.

 

VII. Świadczenia dla zawodników
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– oznakowaną trasę zawodów,
– w pełni elektroniczny pomiar czasu,
– wyniki przygotowane przez Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego,
– numer startowy,
– posiłek regeneracyjny po zawodach (zawodnicy otrzymają kupon uprawniający do jego odbioru),
– zabezpieczenie medyczne na okres, w którym otwarta jest trasa zawodów (Grupa Ratownictwa Medycznego „FANTOM”),
– możliwość umycia roweru po zakończeniu zawodów.

 

VIII. Program zawodów
13.06. 2015 (sobota):
18.00 – 20.00 – weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów.

14.06.2015 (niedziela):
7,30 – 8,45 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów przy kolejce gondolowej „Ski & Sun” na Stóg Izerski.
9,00 uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw Polski Enduro, wciągnięcie flagi narodowej, odegranie hymnu narodowego,
9,15 start do Mistrzostw
19,00 ogłoszenie wyników i  dekoracja najlepszych zawodników Mistrzostw Polski, zakończenie zawodów, opuszczenie flagi.

IX. System pomiaru czasu i numery startowe
1.W Mistrzostwach Polski w rowerowym enduro pomiar czasu będzie dokonywany w pełni elektronicznie za pomocą homologowanych fotokomórek sportowych przez firmę SPORT-TIMING z Zakopanego nie związaną z Organizatorem.
2. Na uroczystym starcie zawodów Obsługa sprawdzi numer każdego zawodnika. Numer startowy musi być zamontowany na kierownicy w taki sposób, aby był czytelny z przodu podczas jazdy zawodnika.

X. Zasady przeprowadzania zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone na trasie poprowadzonej po najciekawszych odcinkach wokół miejscowości, w których będą odbywały się poszczególne edycje. Odcinki Specjalne poprowadzone będą zabezpieczonymi przez obsługę zawodów i ratowników ścieżkami wyłączonymi z ruchu turystycznego oraz po częściach szlaków turystycznych zamkniętych i zabezpieczonych przez obsługę zawodów i ratowników na czas trwania przejazdu danym Odcinkiem Specjalnym. Celem zawodników jest pokonanie Odcinków Specjalnych w jak najkrótszym czasie – zwycięża ten zawodnik, którego suma czasów uzyskanych na wszystkich Odcinkach Specjalnych będzie najkrótsza

Charakterystyka zawodów:
1. Trasa zawodów podzielona jest na oznakowane Odcinki Specjalne oraz nieoznakowane Odcinki Dojazdowe.
2. Czas osiągnięty na poszczególnych Odcinkach Specjalnych zlicza się jako całkowity czas przejazdu.
3. Czas osiągnięty na danym Odcinku Specjalnym to całkowity czas pokonania Odcinka Specjalnego, od momentu przecięcia wiązki fotokomórki na Starcie do momentu przecięcia wiązki fotokomórki na Mecie wraz z ewentualnymi karami czasowymi.
4. Trasy przebiegają przez zróżnicowany teren naturalny zawierający elementy każdej nawierzchni takie jak szybkie i wolne techniczne odcinki, szerokie ścieżki oraz wąskie single.
Na każdym Odcinku Specjalnym przeważa zjazd, ale pozostają one mieszane – z elementami podjazdu czy trawersu

Wyposażenie
1.
Na całej trasie zawodów podczas ich trwania zawodnik musi mieć prawidłowo założony na głowę i zapięty kask rowerowy. Organizator zaleca, aby był to nowoczesny, chroniący potylicę, kask dedykowany do All Mountain/Enduro bądź kask typu full-face a np. drugi lekki kask przyda się na odcinkach dojazdowych.
2. Obowiązkowe wyposażenie na każdym Odcinku Specjalnym zawodów:
– prawidłowo założony i zapięty kask rowerowy,
– prawidłowo założone nakolanniki,
– prawidłowo założone nałokietniki lub bluza z długim rękawem (nie podwiniętym i nie o długości 3/4),
– rękawiczki z długimi palcami
3. Organizator, w oparciu o normy UCI, zaleca aby zawodnicy używali następującego wyposażenia:
– ochraniaczy pleców (tzw. żółw), barków i łokci,
– ochraniaczy karku oraz kręgów szyjnych,
– spodni z długimi nogawkami wykonanych z odpornych na rozdarcia materiałów, z wzmocnieniami w obrębie stawów i piszczeli bądź krótkich spodni wykonanych z odpornych na rozdarcia materiałów wraz z twardymi ochraniaczami kolan i piszczeli,
– dedykowanych okularów/gogli.

Mapa trasy zawodów:
Mapa trasy wraz z trackiem GPS zostanie oficjalnie ogłoszona w środę przed zawodami w sposób zapewniający do niej dostęp dla wszystkich zawodników (na stronie internetowej, forum oraz na FaceBook’u.

Oznakowanie Odcinków Specjalnych:
1. Przebieg Odcinków Specjalnych zostanie jasno oznakowany poprzez zastosowanie symboli wymienionych w par. 5 pkt. 2 oraz taśm.
2. Symbole za pomocą, których oznaczony jest przebieg Odcinków Specjalnych są następujące:

Reg1Reg2  

3. Organizator dołoży najwyższej staranności, aby trasa była jasno oznaczona, a skróty nie były możliwe.
4. Na sekcjach oznakowanych za pomocą taśmy obie strony linii przejazdu będą oznaczone.
5. Dobrze widoczne i łatwo rozpoznawalne bramki będą instalowane na trudnych do określenia ich przebiegu odcinkach trasy jak również na kluczowych jej fragmentach. Bramki traktowane są, jako punkty kontrolne, które zawodnik musi w trakcie przejazdu zaliczyć.

Organizacja zawodów:
1. Organizator wyznacza godziny otwarcia, podczas których dokonywany jest pomiar czasu przejazdu zawodnika, każdego Odcinka Specjalnego. Moment zamknięcia Odcinka jest momentem zamknięcia jego Mety. Zawodnicy, którzy rozpoczęli ale nie zdążyli ukończyć przejazdu przed zamknięciem Mety jak również zawodnicy, którzy nie zmieścili się ze startem w godzinach otwarcia Odcinka uzyskują za dany Odcinek DNF (Do Not Finish – nie ukończył) a czas ich przejazdu jest liczony jako czas najwolniejszego na danym odcinku zawodnika + 1 sekunda
2. Godziny otwarcia Odcinków Specjalnych podane zostaną najpóźniej w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem. Organizator wraz z Sędziami może dokonać zmiany godzin otwarcia Odcinków ze względu na panujące warunki pogodowe bądź inne nieprzewidziane i niezależne od Organizatora okoliczności. O dokonanych zmianach zawodnicy będę informowani najpóźniej w momencie pojawienia się na Starcie danego Odcinka.
3. Zawodnicy będą startować pojedynczo, przerwa pomiędzy kolejnymi zawodnikami musi wynosić min. 20 sekund.
4. Zawodnicy z licencjami PZKol mogą startować na Odcinku Specjalnym poza kolejnością.
5. Zawodnik w momencie startu musi znajdować się na linii startowej, start ma miejsce z zatrzymania – bez rozbiegu oraz bez podpierania się o jakiekolwiek elementy otoczenia czy inne osoby.
6. Trasa zawodów złożona będzie z 3-4 Odcinków Specjalnych, których łączny czas przejazdu wynosi powyżej 10 minut.
7. Przejazdy muszą się odbyć na co najmniej dwóch różnych Odcinkach Specjalnych. Ze względu na nieprzewidziane i wyjątkowe sytuacje, Organizator wraz z Sędziami, może podjąć decyzję o anulowaniu Odcinka bądź usunięcia go z Klasyfikacji Generalnej.
8. Odcinki Dojazdowe nie są oznakowane przez Organizatora – wybór trasy dojazdu zależny jest od zawodników. W trakcie dojazdów zawodnicy nie mogą w żadnym kierunku poruszać się po trasie, którą przebiegają otwarte Odcinki Specjalne – naruszenie tego zakazu, potwierdzone dowodami takimi jak np. zdjęcia/filmy lub ustnie przez przynajmniej dwóch innych zawodników indywidualnych lub reprezentujących różne drużyny, członka Obsługi, Sędziego bądź Organizatora skutkuje nałożeniem na zawodnika przez Organizatora bądź Sędziego kary czasowej nie niższej niż 1 minuta.
9. Na startach i metach Odcinków Specjalnych zainstalowane będą kamery rejestrujące zawodników startujących oraz wjeżdżających na mety – zarejestrowany materiał wideo będzie mógł być wykorzystany w spornych sytuacjach.
10. Kontrolę nad zawodami zapewni 3 Sędziów z Polskiego Związku Kolarskiego.
11. Odcinki Dojazdowe zawodnicy muszą pokonywać o własnych siłach – na rowerze bądź na piechotę. Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek środków transportu. Organizator może dopuścić do 1-razowego użycia wyciągów po uprzednim oficjalnym poinformowaniu o tym zawodników najpóźniej w dniu startu przed rozpoczęciem zawodów. Złamanie tego zakazu, potwierdzone dowodami jak np. zdjęcia, filmy bądź słownie przez przynajmniej dwóch innych zawodników indywidualnych lub reprezentujących różne drużyny, członka Obsługi, Sędziego bądź Organizatora skutkuje zdyskwalifikowaniem zawodnika na danej edycji zawodów.

Drużyny:
1.
Zgłoszenie drużyny musi mieć miejsce w Biurze Zawodów najpóźniej w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem.
2. Drużyny zgłoszone do klasyfikacji muszą składać się z minimum 3 zawodników nielicencjonowanych.
3. Do drużyn stosuje się odpowiednio zapisy o zasadach odnoszących się do indywidualnych zawodników.
4. Zawodnik, który nie ukończy żadnego z Odcinków Specjalnych nie będzie uwzględniany w klasyfikacjach.

Naruszenia Regulaminu zawodów:
1.
Zawodnicy powinni zachowywać się w sposób zgodny z zasadami Regulaminu, ogólnie przyjętymi w środowisku sportowym zwyczajami, zasadami fair-play i współżycia społecznego przez cały okres trwania zawodów.
2. Zawodnik wolniejszy powinien umożliwić zawodnikowi szybszemu wyprzedzenie go na trasie bez żadnych utrudnień.
3. Sędziowie mogą rozważyć zaistnienie złamania zasad inne niż wspomniane wcześniej, które nie zostało zauważone przez nich, członków Obsługi bądź Organizatora ale zostało zgłoszone przez przynajmniej dwóch zawodników indywidualnych lub reprezentujących różne drużyny bądź potwierdzone dowodami jak np. zdjęcia, filmy.
4. W przypadku udowodnienia zawodnikowi zarzucanych mu naruszeń, Sędziowie po konsultacji z Organizatorem, nakłada na zawodnika bądź karę czasową w wymiarze nie mniejszym niż 1 minuta bądź też karę dyskwalifikacji na danym Odcinku Specjalnym, na danej edycji bądź w sezonie zawodów.
5. Nałożenie na zawodnika kary dyskwalifikacji na danym Odcinku Specjalnym skutkuje naliczaniem czasu za dany Odcinek tak jakby zawodnik go nie przejechał, otrzymuje on taryfę- czas najwolniejszego na danym Odcinku zawodnika + 1 minuta
6. Wszelkie decyzje o nałożeniu kary czasowej na zasadach przedstawionych w tym i poprzedzających paragrafach są ostateczne. Od decyzji o dyskwalifikacji na danym Odcinku, danej edycji bądź w danym sezonie przysługuje zawodnikowi prawo odwołania się do Sędziego Głównego, który po konsultacjach z Organizatorem podejmie ostateczną decyzję najpóźniej do ogłoszenia wyników.
7. Wszelkie skargi i zażalenia zawodników muszą zostać zgłoszone do godziny po zamknięciu trasy zawodów.

Lotni sędziowie:
W trakcie zawodów, po trasie, poruszać się mogą Sędziowie dbający aby rywalizacja przebiegała bez zakłóceń i w sposób zgodny z Regulaminem, zwyczajem i zasadami sportowego współzawodnictwa.

Obsługa medyczna:
Organizator zapewnia obsługę medyczną (Grupa Ratownictwa Medycznego „Fantom” + lekarz) do momentu zamknięcia trasy zawodów. Każdy zawodnik zostanie wyposażony w kontakt do służb medycznych i do Organizatora.

Pozostałe informacje:
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania, w celu kontroli przebiegu zawodów, urządzeń zapisujących obraz (kamer) na trasach Odcinków Specjalnych.
2. Na trasie zawodów rozstawiona będzie Obstawa Trasy, zabezpieczająca newralgiczne jej miejsca.
3. Organizator i Obsługa Zawodów ubrani będą w żółte kamizelki. Sędziowie oraz Sędziowie lotni ubrani będą w zielone kamizelki. Obstawa Trasy ubrana będzie w pomarańczowe kamizelki.
4. Organizator zabrania stosowania rowerów z jakimkolwiek wspomaganiem np. rowerów z silnikiem elektrycznym.
5. Moment zamknięcia pomiaru czasu tożsamy jest z godziną zamknięcia ostatniej Mety zaś momentem zamknięcia trasy jest chwila, w której ostatnią Metę przejedzie ostatni zawodnik, który do rywalizacji przystąpił i się z niej nie wycofał.
6. Organizator, Sędziowie, Obsługa Zawodów i Obstawa Trasy nie zapewniają żadnego transportu sprzętu, ekwipunku i innych elementów wyposażenia zawodników.

XI. Ruch drogowy i pieszy
1.
Zawody odbędą się przy ograniczonym ruchu drogowym i turystycznym
2. Zawodnicy zobligowani są do zwracania szczególnej uwagi na turystów i pieszych podczas poruszania się po drogach i szlakach turystycznych, jak również muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań podczas pokonywania odcinków dojazdowych.
3. Na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
4. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

XII. Ochrona środowiska naturalnego
1.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.
2. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

XIII. Nagrody
Statuetki, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów zawodów.

XIV. Informacje końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za ewentualne kolizje i wypadki mające miejsce na trasie zawodów.
2. Każdy zawodnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność oraz ponosi odpowiedzialność prawna (karną i cywilna) za dokonane przez siebie szkody..
3. Zawodnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, w tym do odszkodowań za straty i szkody poniesione podczas trwania zawodów, wobec Organizatora, osób oficjalnych uczestniczących w imprezie, osób pomagających w organizacji oraz innych zawodników.
4. Niedopełnienie wszystkich formalności przed startem bądź wycofanie się z uczestnictwa w trakcie zawodów skutkuje tym, że zawodnik automatycznie staje się turystą na trasie, co za tym idzie traci prawo do wszelkich dodatkowych roszczeń wobec Organizatora oraz do świadczeń dla zawodników, jak również nie jest klasyfikowany na danej edycji.
5. Każda decyzja o wycofaniu się z rywalizacji musi zostać niezwłocznie zgłoszona Organizatorowi lub Sędziom telefonicznie, a jeśli możliwe jest to bez zbędnej zwłoki, osobiście.
6. Każdy zawodnik musi dysponować naładowanym i sprawnym telefonem komórkowym, którego numer musi przekazać Organizatorowi.
7. Organizator zaleca, aby każdy uczestnik posiadał mapę z zaznaczoną trasą zawodów, którą w wersji do druku, jak również track GPS, można pobrać na 3 dni przed zawodami z oficjalnej strony internetowej www.endurotrophy.pl.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych okoliczności uznawanych za działanie siły wyższej. W takiej sytuacji Organizator zwraca zawodnikom wpisowe za odwołane edycje.
9. Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia on-line lub w Biurze Zawodów potwierdza znajomość i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zawodów.
10.Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian zapisów niniejszego Regulaminu.

XV. Szpital
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej; ul. Ogińskiego 6; 58-506 Jelenia Góra; tel. 75 75-37-100